V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu

FORUMUN KONULARI

FORUMUN KONULARI

Foruma gönderilecek bildirilerin konularını; Türk dünyası bağlamında olmak üzere; bilim, iletişim, değerler, sanat, psikoloji, sosyal değişim, kültür, eğitim, aile, kimlik, arkeoloji, kadın, tarih, antropoloji, edebiyat, spor, medya, din/teoloji, çevre, felsefe, siyaset, finans, folklor, ekonomi, kalkınma stratejileri, mimari, sosyoloji, enerji politikaları, mitoloji, uluslararası ilişkiler, küreselleşme, müzik vb. alanlardaki çalışmaları kapsamaktadır.