V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu

Forumumuzun Sunduğu Yayın İmkanları

Forumumuzun Sunduğu Yayın İmkanları

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkânları 

Bütün tam metin ve poster bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitabında yer alacaktır. 

Bildirilerin Akademik Teşvik Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmeleri 

Bir bilimsel konferansın uluslararası konferans olarak kabul görebilmesi için bilim kurulunda en az 5 yabancı bilim insanı bulunması koşulu bulunmaktadır. Yurt dışından bilim insanlarının da katılımıyla kongremiz bu koşulu sağlamaktadır. Bu nedenle özet ve bildiri kitabında basılacak olan bildirilerin tamamı Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. 

Bütün tam metin ve poster bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitabı CD'sinde yer alacaktır. Hakem raporları doğrultusunda seçilen bildiriler, yazarları ile iletişim kurularak, alan indekslerince taranan aşağıdaki üç dergide yayın sürecine alınacaktır

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

- Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 

- Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi